The Earth does not belong to us, we belong to the Earth.     Chief Seattle

O GreenTeam

GreenTeam – Izobraževanje za podnebne in ekološke izredne razmere je projekt, financiran iz programa Erasmus + v okviru ključnega ukrepa 2: »Partnerstva za sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju«.

Časovnica projekta

Projekt se je začel 1. novembra 2021 in bo trajal do 31. oktobra 2023. Uvodni sestanek projekta GreenTeam je potekal v obliki videokonference 14. decembra 2021.

Naše poslanstvo

Namen projekta GreenTeam je razvijanje znanja, veščin in naravnanosti na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. GreenTeam predvideva popularizacijo sodobne, inovativne metodologije e-učenja in orodij za izboljšanje kompetenc udeležencev v povezavi z ekologijo ter zagotavljanje ustreznih orodij izvajalcem izobraževanj in profesorjem za delo z mladino.